Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Klanten

Deze ‘Algemene Voorwaarden Klanten’ zijn van toepassing op de relatie tussen Bloemify.nl en de Klanten.

1. Definities

Aanbod: het product –en dienstenaanbod van de Kweker/Bloemist dat door de Klant via het Platform bij de Kweker/Bloemist kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de Klant via het Platform bij de Kweker/Bloemist van het door de Klant geselecteerde Aanbod.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via het Platform.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en de Kweker/Bloemist met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.

Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van Bloemify en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Kweker/Bloemist: een bedrijf dat bloemen planten en aanverwante artikelen teelt en /of verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.

Kweker/Bloemist informatie: de informatie van de Kweker/Bloemist met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod, prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Bloemify worden aangeboden aan de Klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen naar de Kweker/Bloemist.

Bloemify.nl: Bloemify is een dienst van RB Creations.

2. Identiteit van Bloemify.nl

Bloemify.nl is een dienst van RB Creations

Adres hoofdvestiging:
Rijnvaartweg 37
2691WJ ‘s-Gravenzande
KvK: 50549022
BTW-nr: NL001795230B02
Tel: +31 (0)174 729 967

3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden Klanten zijn slechts van toepassing op de Service. Bloemify.nl is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn daarnaast, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van de Kweker/Bloemist van toepassing.
 2. De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met de Kweker/Bloemist aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door de Kweker/Bloemist op grond van artikel 6 hieronder.

4. Het Aanbod

 1. Bloemify.nl publiceert het Aanbod namens de Kweker/Bloemist op het Platform, overeenkomstig de door de Kweker/Bloemist aangeleverde informatie. Bloemify.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de informatie op het Platform.
 2. Bloemify.nl geeft alle informatie van de de Kweker/Bloemist zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
 3. Bloemify.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Afrekenen’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.
 2. Na ontvangst van de Bestelling, zal Bloemify.nl de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen.
 3. De Overeenkomst kan alleen door de Kweker/Bloemist worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bloemify.nl of aan de Kweker/Bloemist te melden.
 4. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel de Kweker/Bloemist als voor Bloemify.nl.
 5. Indien de Klant kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
 6. Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij in overleg met de Kweker/Bloemist de goederen af te halen.
 7. Bij aflevering van de Bestelling kan de Kweker/Bloemistvragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert de Kweker/Bloemist de betreffende producten aan de klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht
 8. Bloemify.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

 1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Klant bij Bloemify worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Klant bij de Kweker/Bloemist is slechts mogelijk indien de Kweker/Bloemist expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is.
 2. De Kweker/Bloemist heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
 3. Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Bloemify.nl besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.
 4. Bloemify.nl heeft het recht om namens de Kweker/Bloemist Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien Bloemify.nl een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Bloemify.nl dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Bloemify.nl hiervan aangifte doen bij de politie.

7. Betaling

 1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de Klant verplicht om de Kweker/Bloemist te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan de Kweker/Bloemist aan de deur of op de afhaallocatie.
 2. Behoudens het bepaalde in artikel 6.4, van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Kweker/Bloemist heeft Bloemify.nl geautoriseerd om namens de Kweker/Bloemist de online betaling van de Klant in ontvangst te nemen.

8. Klachtenregeling

 1. Klachten van de Klant over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij de Kweker/Bloemist te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van het restaurant en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij de Kweker/Bloemist. Bloemify.nl kan alleen een bemiddelende rol aannemen.
 2. Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Bloemify.nl op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten aangegeven contactadres.
 3. Nadat de klacht door Bloemify.nl is ontvangen zal Bloemify.nl zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Bloemify.nl streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
 4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk de Kweker/Bloemist (lid 1) of Bloemify.nl (lid 2).

9. Nieuwsbrief

 1. Bij het afronden van de Bestelling kan de Klant ook kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Klant kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via de nieuwsbrief of door contact op te nemen met de klantenservice via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten onder ‘Correspondentieadres’ vermelde contactgegevens.

10. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

 1. Bloemify.nl verwerkt persoonlijke gegevens op van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.